Wedplate


Konstruktionselement för värmeöverföring.

WEDPLATE är namnet på en värmeväxlande panel. Den kan utformas på många olika sätt, allt efter aktuellt användningsområde.

WEDPLATE kan användas för uppvärmning, avkylning, kondensering eller förångning. Värmeväxling mellan vätska/gas, gas/gas eller vätska/vätska är möjlig. De flesta medier kan användas, t.ex. ånga, vatten, ammoniak, olja och glykol.

WEDPLATE har mycket stor värmeöverförande yta jämfört med runda rör med samma tvärsnittsarea. God turbulens ger gynnsamt k-värde. Anpassningsbart till olika flöden.

WEDPLATE är självbärande och kan ingå som t.ex. mantelvägg i en behållare, vilket innebär viktbesparing. Den är flexibel med avseende på längd och bredd samt har god hållfasthet. Den kan tillverkas av de flesta svetsbara metaller.

Utförande

VÄRMEVÄXLANDE PANEL WEDPLATE består av två plåtar som svetsas samman med lasersvetsning enligt speciella mönster.

TYP A
Denna typ har två plåtar av samma tjocklek. Efter uppblåsning får man då en kuddformad struktur på båda sidor av panelen.

TYP B
Här är den ena plåten tjockare än den andra, vilket medför att endast ena sidan blir kuddformad och den andra förblir plan efter uppblåsning.

TYP C – FÖRPRESSAD
I de fall där WEDPLATE med tjockare plåt erfordras eller där starkt buktiga ytor ingår, kan man frångå principen med lasersvetsning av mönstret och uppblåsning av kanaler. Istället används WEDPLATE med förpräglade fördjupningar och TIG-svetsar i dessa för att sammanbinda de två plåtarna.

Wedplate tank

Typ A
Typ A

Typ B
Typ B

Typ D
Typ C

Mer än bara tankar